info@pomoerium.eu

The web site was developed by
Dr. Ryszard Pankiewicz

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!  

 


[1947] [1948] [1949] [1950] [1951] [1952] [1953] [1954] [1955] [1956] [1957] [1958] [1959] [1960] [1961] [1962] [1963] [1964] [1965] [1966] [1967] [1968] [1969] [1970] [1971] [1972] [1973] [1974] [1975] [1976] [1977] [1978] [1979] [1980] [1981] [1982] [1983] [1984] [1985] [1986] [1987] [1988] [1989] [1990] [1991] [1992] [1993] [1994] [1995] [1996] [1997] [1998] [1999] [2000] [2001] [2002] [2003] [2004]
[Auctarium Maeandreum] [Biblioteka Meandra] [Swiat Starozytny]

vol. 60, 2005:

 • Jerzy Danielewicz, Uroczyste pożegnanie ustępującej redakcji „Meandra”, s. 3-7
  Hanna Olczak, Herodot jako badacz religii, s. 8-26
 • Krystyna Bartol, Autoprezentacje pasożytów w cytowanych przez Atenajosa urywkach komedii  średniej i nowej, s. 27-35
 • Katarzyna Jażdżewska (tł.), Plutarch, Powiedzenia nieznanych z imienia Spartan, s. 36-47
 • Ewa Skwara, Widz w teatrze Plauta. Charakterystyka rzymskiego odbiorcy na podstawie komedii Bacchides, s. 48-68
 • Jerzy R. Kaczyński, „Sprawca łacińskich słodkobrzmiących nici”, s. 69-85
 • Radosław A. Gawroński, Cohors multis experimentis fidelissima. Batawowie jako straż przyboczna dynastii julijsko-klaudyjskiej, s. 86-105
 • Barbara Skarga, Filozofia i antyk, s. 106-111
 • Patrycja Matusiak, Łacińska inskrypcja w kościele Mariackim w Katowicach, s. 112-121
 • Agnieszka Lew, Uwagi o przekładzie retoryki literackiej, s. 122-126
 • Anna Maciejewska, Lauder libertatis, s. 127
 • Eadem, Fabula marina II, s. 128

 

 

 

 

 


The project Pomoerium will focus on the achievements of classics-related sciences, and examine socio-economic and religious transformations, not as a stream of disjointed events, but as an intelligible and determinate process, whether involving a shorter or a longer time span.
It constitutes the efforts to render accessible to the interested public hardly-known ideas, journals and books and aims to contribute to the exploration and understanding of religious and socio-economic processes in the classical antiquity and provide an interdisciplinary forum for the discussion of their various aspects.
Finally it serves furthermore as a naturally forum for the presentation and discussion of noteworthy issues, including the presentation of minority or at times controversial points of view.
Journal: Deadline for completed texts is September 30, 2007, however submissions are encouraged at all times and will be considered for the next upcoming issues.

classics resources | search | pomoerium | journals | books | bibliographies | etexts | private