info@pomoerium.eu

The web site was developed by
Dr. Ryszard Pankiewicz

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!  

 


[1] [2-3] [4] [6] [7] [9] [10] [11] [12] [14] [15] [16] [17] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37-38] [39-40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

vol. 18, 1970:

zeszyt 1 [Filologia polska]:

  • Karol Kremser, List poetycki w świadomości literackiej XVIII I XIX wieku, s. 57-77

zeszyt 2 [Historia]:

  • Edward Zwolski, Wielka retra i jej poetycka parafraza, s. 5-25

zeszyt 3 [Filologia klaszyczna]:

  • Henryk Podbielski. Z badań nad homeryckim Hymnem do Afrodyty, s. 5-34
  • Teresa Rzymkiewicz, Funkcja strukturalna zapowiedzi zdarzeń przyszłych i aluzji rekapitulacyjnych w XVIII księdze Iliady, s. 35-47
  • Michał Kaczmarkowski, Ze składni przytoczenia u Cezara i u Swetoniusza, s. 49-64
  • Remigiusz Popowski, Idee przewodnie nauki Apostoła Pawła w oparciu o studium językowe, s. 65-73
  • Janina Niemirska-Pliszczyńska, Klemensa Aleksandryjskiego Kobierce: Przekład z greckiego J. Niemirskiej-Pliszczyńskiej, komentarz wg. O. Stalina i autora przekładu, s. 75-91

 

 


The project Pomoerium will focus on the achievements of classics-related sciences, and examine socio-economic and religious transformations, not as a stream of disjointed events, but as an intelligible and determinate process, whether involving a shorter or a longer time span.
It constitutes the efforts to render accessible to the interested public hardly-known ideas, journals and books and aims to contribute to the exploration and understanding of religious and socio-economic processes in the classical antiquity and provide an interdisciplinary forum for the discussion of their various aspects.
Finally it serves furthermore as a naturally forum for the presentation and discussion of noteworthy issues, including the presentation of minority or at times controversial points of view.
Journal: Deadline for completed texts is September 30, 2007, however submissions are encouraged at all times and will be considered for the next upcoming issues.

classics resources | search | pomoerium | journals | books | bibliographies | etexts | private