info@pomoerium.eu

The web site was developed by
Dr. Ryszard Pankiewicz

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!  

 


[1] [2-3] [4] [6] [7] [9] [10] [11] [12] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37-38] [39-40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [52]

vol. 51, 2003:

zeszyt 3 [Filologia klaszyczna]:

Pamięci nieodżałowanego kolegi i nauczyciela Prof. Dra hab. Michała Kaczmarowskiego

 • Śp. Profesor Michał Kaczmarowski (24 IX 1934 – 26 III 2003), s. 5-7
 • Bibliografia prac Michała Kaczmarowskiego za lata 1963-2003, opr. Małgorzata Górska, s. 9-17
 • Robert Chodkowski, Reminiscencje ajschylejskie w parodosie” Antygony” Sofoklesa, s. 19–28
 • Małgorzata Górska, Polskie i łacińskie spójniki przyczynowe, s. 27–30
 • Janina Gajda-Krynicka, Pismo/tekst a dialektyka w filozofii platońskiej, s. 29-48
  Marcin Podbielski, Plato’s philosophical definition of katharsis, s. 48-61
 • Katarzyna Kulig, Człowiek wobec czasu u wybranych Presokratyków, s. 63–73
 • Augustyn Eckmann, Obraz Boga w człowieku według świętego Augustyna, s. 75–84
 • Janina Gajda-Krynicka, Metra quaedam Archipoetae, s. 85-106
 • Tatiana Krynicka, Wątki wiosenne w Carmina Burana, s. 107-119
 • Agata Łuka, Nauczyciele, uczeni i poeci w epigramatach Janusa Pannoniusa, s. 121-130
 • Maria Grazia Bajoni, Changing countries: exile and classical influence in Joseph Brodsky, s. 131-138
 • Jan Radwan, Radiviliados II 135-300 (Zdobycie Tarwastu). Opracowanie tekstu, tłumaczenie uwagi Krystyna Stawecka, s. 139-147 

 

 


The project Pomoerium will focus on the achievements of classics-related sciences, and examine socio-economic and religious transformations, not as a stream of disjointed events, but as an intelligible and determinate process, whether involving a shorter or a longer time span.
It constitutes the efforts to render accessible to the interested public hardly-known ideas, journals and books and aims to contribute to the exploration and understanding of religious and socio-economic processes in the classical antiquity and provide an interdisciplinary forum for the discussion of their various aspects.
Finally it serves furthermore as a naturally forum for the presentation and discussion of noteworthy issues, including the presentation of minority or at times controversial points of view.
Journal: Deadline for completed texts is September 30, 2007, however submissions are encouraged at all times and will be considered for the next upcoming issues.

classics resources | search | pomoerium | journals | books | bibliographies | etexts | private